مجلس شورا – حسین پناهی

و صدایی شنیدم که می‌گفت ” تو
و قطاری که تکرار می‌کرد:
تو تو تو تو
تو تو تو تو تو تو
تو تو تو
تو تو تو تو تو تو تو . . .

-حسین پناهی-

#گوش_کن :

دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ – حسین پناهی

دکلمه‌ای که بارها گوش کردم

—————————
دیوونه کیه؟
عاقل کیه؟
جونور کامل کیه؟
***
تازه داشتم می‌فهمیدم که فهم من چقدر کمه
اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه
گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه
انجیر می‌خواد دنیا بیاد، آهن و فسفرش کمه
***
چشمای من آهن انجیر شدن
حلقه‌ای از حلقه‌ی زنجیر شدن
عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم

-حسین پناهی-

#گوش کن :